Omluvy

Omluva dítěte musí být provedena nejpozději do 18:00 hod večer před Vaší lekcí, a to buď SMS zprávou na telefonu +420 737 937122 nebo +420 737 282 925.

Případně pomocí formuláře na této stránce.

NÁHRADY jsou možné pouze za řádně omluvené lekce. Náhrady si můžete domluvit osobně, telefonicky nebo emailem.

Omlouvací formulář