O plavání dětí

Kladný vztah člověka k vodě je v prvních týdnech života zcela přirozený, pobyt v teplé vodě je mu příjemný, protože mu připomíná dobu strávenou v plodové vodě u maminky.

Pokud se však tento vztah neuplatňuje a nerozvíjí, postupně zaniká a kolem 7. až 8. měsíce života dítěte vymizí. Samozřejmě to neznamená, že dítě už nikdy nebude mít vodu rádo, ale vztah k ní si později buduje již na jiném základě a často mnohem obtížněji. Ranné plavecké aktivity formují vztah k vodě, k plavání a dalším pohybovým aktivitám ve vodě do budoucna.

Začít s plaváním, respektive sžíváním se s vodou, je možné již od narození nejlépe od šesti týdnů dítěte. Až do šesti měsíců se s miminkem plave ve vaně, ideálně v domácím prostředí, na které je děťátko zvyklé. Instruktorka, která dochází do rodiny, naučí rodiče manipulaci s miminkem na suchu i ve vodě, naučí je, jak děťátko masírovat, poradí, jak cvičit, aby byl podporován správný psychomotorický vývoj dítěte.

Od šesti měsíců je pak možné docházet na lekce v bazénu, které jsou vedeny profesionální instruktorkou. Pohybem ve vodě získává dítě cit pro vodu, učí se ji milovat a zároveň k ní mít respekt. Zábavnou formou, pomocí her, básniček a říkanek, se děti naučí orientovat pod vodní hladinou a správně dýchat do vody, splývat na zádech a na bříšku, osvojují si plavecké pohyby a další dovednosti, které jim přinášejí nejen radost, ale mohou je ochránit i před utonutím.

Plavání dětí s rodiči napomáhá v neposlední řadě také v prohlubování vztahu mezi rodičem a dítětem, neboť je to čas, kdy se rodič soustřeďuje jen na své děťátko.

Přejeme Vám, abyste při společném plavání prožívali krásné chvíle a mohli se brzy radovat z pokroků Vašich "zlatíček".